prev
next

  • 목록
  • 아래로
  • 위로
  • 글쓰기
  • 검색

유머 미국을 탄생시킨 국가 근황......imf

굽네
426 0 0
https://mbong.kr/issue/304921 복사

Screenshot_20220927-001526_Brave.jpg

Screenshot_20220927-001515_Brave.jpg

0004798853_002_20220926155301452.jpg

https://n.news.naver.com/article/008/0004798853

1637151558.png

원화도 똥값됬지만

유럽 유로, 영국 파운드화도 다같이 나락으로똥값됨

stockus-20220927-000328-000.png

참고로 이건 국가별 외화보유액

아시아 국가들이 상위권인 이유는 트라우마가 있어서....공유스크랩

댓글 0

댓글 글쓰기
0%
이미지콘

  이미지콘은 댓글과 함께 작성이 불가능합니다.


0%
에디터 모드

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고하시겠습니까?

댓글 삭제

"님의 댓글"

이 댓글을 삭제하시겠습니까?


첫번째 댓글을 남겨주세요

공유

퍼머링크
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 [곱창지존] 한우 소곱창 대창 막창 염통 구이 1 비빕 22.10.13.09:09 14514 +16 -2
78686 유머
image
llllllllllll llllllllllll 5분 전01:09 39 0 0
78685 유머
normal
llllllllllll llllllllllll 6분 전01:08 46 0 0
78684 유머
image
llllllllllll llllllllllll 23분 전00:51 118 0 0
78683 유머
image
llllllllllll llllllllllll 23분 전00:51 117 0 0
78682 유머
image
llllllllllll llllllllllll 24분 전00:50 107 0 0
78681 유머
image
llllllllllll llllllllllll 24분 전00:50 116 0 -1
78680 유머
image
llllllllllll llllllllllll 27분 전00:47 92 0 0
78679 유머
image
llllllllllll llllllllllll 28분 전00:46 94 0 0
78678 유머
image
llllllllllll llllllllllll 29분 전00:45 101 0 0
78677 유머
image
치느님 29분 전00:45 126 0 -1
78676 유머
image
치느님 29분 전00:45 89 0 0
78675 유머
image
치느님 30분 전00:44 122 0 0
78674 유머
image
치느님 31분 전00:43 118 0 0
78673 유머
image
치느님 36분 전00:38 122 0 0
78672 유머
image
치느님 36분 전00:38 135 0 0
78671 유머
image
치느님 59분 전00:15 262 0 0
78670 유머
image
llllllllllll llllllllllll 59분 전00:15 206 0 0
78669 유머
image
llllllllllll llllllllllll 1시간 전00:14 131 0 0
78668 유머
image
llllllllllll llllllllllll 1시간 전00:14 202 0 0
78667 유머
image
llllllllllll llllllllllll 1시간 전00:13 156 0 0