prev
next
  • 목록
  • 아래로
  • 위로
  • 글쓰기
  • 검색

마침내 '지하철 시위' 전장연 대표 체포ㅋㅋㅋㅋ.jpg

eab1b01a
106 0 0
https://mbong.kr/politics/517057 복사

1679029707.png

 

 

더 이상 슬슬 봐주는 좌파정권이 아니죠? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 

 

 

 

 

 


 
스크랩

댓글 쓰기를 허용하지 않았습니다.

댓글 글쓰기

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고하시겠습니까?

댓글 삭제

"님의 댓글"

이 댓글을 삭제하시겠습니까?


첫번째 댓글을 남겨주세요

삭제

"마침내 '지하철 시위' 전장..."

이 게시물을 삭제하시겠습니까?

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
924
image
eab1b01a 23.03.17.23:04 56 0 0
923
image
eab1b01a 23.03.17.23:01 69 +2 0
image
eab1b01a 23.03.17.22:33 106 0 0
921
image
eab1b01a 23.03.17.22:32 61 0 0
920
image
eab1b01a 23.03.17.22:30 35 0 0
919
image
eab1b01a 23.03.17.22:29 31 0 0
918
image
6a6fe036 23.03.15.20:22 160 +2 0
917
image
6a6fe036 23.03.15.20:19 87 0 0
916
image
6a6fe036 23.03.15.20:18 55 0 0
915
image
6a6fe036 23.03.15.20:17 82 +1 0
914
image
6a6fe036 23.03.15.20:16 100 0 0
913
image
6a6fe036 23.03.15.20:16 32 0 0
912
image
6a6fe036 23.03.15.20:14 39 0 0
911
image
6a6fe036 23.03.15.20:13 24 0 0
910
image
6a6fe036 23.03.15.20:11 45 0 0
909
image
6a6fe036 23.03.15.20:11 41 0 0
908
image
6a6fe036 23.03.15.20:10 29 0 0
907
image
f49ae89b 23.03.13.21:51 131 +2 0
906
image
f49ae89b 23.03.13.21:40 94 +2 0
905
image
f49ae89b 23.03.13.21:37 43 +1 0