prev
next
  • 목록
  • 아래로
  • 위로
  • 글쓰기
  • 검색

징용 시민단체, 1억5000만원 기부받아 피해자에 428만원 지급.jpg

6d39419a
56 0 0

 

1684964434.jpg

 

1684923433.png

 

1684923433 (1).png

 

1684923433 (2).png

 

1684923436.png

 

1684923436 (1).png

 

 

 

 

 

 

1684923439.png

 

 

1684923439 (1).png

 

1684923439 (2).png

 

 

그와중에 내용증명까지
스크랩

댓글 0

댓글 글쓰기
0%
0%

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고하시겠습니까?

댓글 삭제

"님의 댓글"

이 댓글을 삭제하시겠습니까?


첫번째 댓글을 남겨주세요

삭제

"징용 시민단체, 1억5000만원 기부받아..."

이 게시물을 삭제하시겠습니까?

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 Chat GPT Beta 오픈안내 22 title: 뉴엠봉 아이콘관리자 23.05.15.22:48 6044 +4 0
1148
image
6d39419a 23.05.25.23:31 57 0 0
1147
image
6d39419a 23.05.25.23:30 81 0 0
image
6d39419a 23.05.25.23:30 56 0 0
1145
image
6d39419a 23.05.25.23:27 88 0 0
1144
image
6d39419a 23.05.25.23:27 52 0 0
1143
image
6d39419a 23.05.25.23:26 31 0 0
1142
image
6d39419a 23.05.25.23:25 36 0 -1
1141
image
6d39419a 23.05.25.23:24 63 0 0
1140
image
6d39419a 23.05.25.23:24 22 0 0
1139
image
6d39419a 23.05.25.23:23 20 0 -1
1138
image
6d39419a 23.05.25.23:22 13 0 0
1137
image
d0bc6d8b 23.05.23.23:05 80 0 0
1136
image
d0bc6d8b 23.05.23.23:04 65 0 0
1135
image
d0bc6d8b 23.05.23.22:58 62 0 -1
1134
image
d0bc6d8b 23.05.23.22:57 54 0 0
1133
image
d0bc6d8b 23.05.23.22:55 49 0 0
1132
image
d0bc6d8b 23.05.23.22:47 52 0 0
1131
image
d0bc6d8b 23.05.23.22:45 77 0 -1
1130
image
d0bc6d8b 23.05.23.22:30 62 0 0
1129
image
d0bc6d8b 23.05.23.22:28 29 0 0