prev
next
  • 목록
  • 아래로
  • 위로
  • 글쓰기
  • 검색

가지가지하는 씹재앙 문재앙, 본인 임기 중 본인 영화 지원 결정....jpg

6d39419a
118 0 2

 

1684922538.png

 

1684922538 (1).png

 

1684922538 (2).png

 

 

 

"정치적 색깔 반복되는 작품이라는 우려 있지만 ​이것이 우리 색깔​ "
이것이 우리 색깔????

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1684922539.jpg

 

1684922549.jpg

 

1684922549 (1).jpg

 

1684922541.jpg

 

1684922549 (2).jpg

 
스크랩

댓글 2

댓글 글쓰기
0%
0%

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고하시겠습니까?

댓글 삭제

"님의 댓글"

이 댓글을 삭제하시겠습니까?

삭제

"가지가지하는 씹재앙 문재앙, 본인 임..."

이 게시물을 삭제하시겠습니까?

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 Chat GPT Beta 오픈안내 22 title: 뉴엠봉 아이콘관리자 23.05.15.22:48 6040 +4 0
1168
image
dd589cbb 23.06.01.20:31 61 0 0
1167
image
dd589cbb 23.06.01.20:30 23 0 0
1166
image
dd589cbb 23.06.01.20:30 35 0 0
1165
image
dd589cbb 23.06.01.20:29 37 0 0
1164
image
dd589cbb 23.06.01.20:28 19 0 0
1163
image
dd589cbb 23.06.01.20:27 18 0 0
1162
image
dd589cbb 23.06.01.20:26 37 0 0
1161
image
dd589cbb 23.06.01.20:25 16 0 0
1160
image
dd589cbb 23.06.01.20:24 17 0 0
1159
image
8100713d 23.05.28.17:30 105 +2 -1
1158
image
8100713d 23.05.28.17:29 143 +2 -1
1157
image
8100713d 23.05.28.17:26 75 0 0
1156
image
8100713d 23.05.28.17:25 76 0 0
1155
image
8100713d 23.05.28.17:24 88 +1 -1
1154
image
8100713d 23.05.28.17:23 29 +1 -1
1153
image
8100713d 23.05.28.17:21 35 +1 -1
1152
image
8100713d 23.05.28.17:21 38 0 0
1151
image
8100713d 23.05.28.17:20 27 0 0
1150
image
8100713d 23.05.28.17:19 25 0 0
image
6d39419a 23.05.25.23:32 114 0 0